19-11-07

Vragen vooraf aan het koppelen

Vragen vooraf aan het koppelen

Hoewel over koppelen eigenlijk ook nog niet zoveel te vinden is op het internet wil ik het daarover nog niet eens hebben. Simpelweg omdat voorafgaand aan dat proces er nog wat belangrijker is volgens mijn bescheiden mening. Die pre fase heb ik trachten weer te geven door onderstaande 10 vragen te beantwoorden. Vat dit niet op als het spellen van de les maar overdenkt gewoon even de gegevens. 

1.    Bezit ik voldoende basis kennis van de vogels waarmee ik wil gaan kweken? 

Met een negatief antwoord op deze vraag staat buiten kijf dat hieraan dringend moet worden gewerkt. Zonder deze kennis moet u het antwoord op de volgende vragen niet eens in overweging nemen. 

2.    Wat zijn de verwachtingen op wedstrijd niveau van de gekweekte vogels? 

Hoe hoger je wilt scoren hoe meer kennis je dient te vergaren. Uiteraard is dit alleen niet voldoende. Je zal op termijn moeten kunnen beschikken over top kweekvogels om top showvogels te kunnen kweken. Immers uit twee ezels zal nooit een renpaard worden geboren. Of beter! Top show vogels komen alleen van de best geselecteerde ouders, of je hebt ontzettend veel geluk. Hier tegenover staat dat twee goede showvogels niet altijd goede tentoonstelling vogels zullen leveren. Maar het kan wel! 

3.    Zijn de standaardnormen van deze vogels door mij gekend? 

Deze kennis is onontbeerlijk om een verwachtingspatroon uit te tekenen voor de toekomst. Je mogelijke kweekvogels worden rekening houdend met deze eisen geselecteerd. Indien U daar lak aan heeft kan je het meestal wel schudden op de wedstrijden. Dus, met kennis van de standaardeisen bepaald je in meer of mindere maten de resultaten van je gekweekte vogels. 

4.    Heb ik voldoende streng geselecteerd? 

Het spreekt voor zich dat wie de lat hoog wil leggen ook héél streng zal dienen te selecteren. Elke toegeving die je bij de selectie van een kweekvogel doet zal je later mogelijk terugvinden bij de jongen. Koppelen met kennis van zaken is gecontroleerd doen aan compensatie. Er wordt wel eens gesteld; “wat de een te weinig heeft moet de ander te veel bezitten”. Toch wil ik hier stellen; “je krijgt niet altijd wat je ziet”. Dus hou ook rekening met de mogelijk verborgen kwaliteiten. Bijvoorbeeld afkomst en, is dit exemplaar wel opgegroeid in de beste omstandigheden, zijn factoren waarmee kan worden rekening gehouden tijdens het selecteren. Deze criteria kan je uiteraard alleen met zekerheid weten van je eigen kolonie. 

5.    Heb ik vooraf de kenmerken van mijn vogels objectief beoordeeld? 

Het is een hele klus individueel elke vogel een aantal positieve maar ook negatieve eigenschappen toe te kennen. Om dit klusje te vergemakkelijken heb ik een lijstje ontworpen wat kan worden ingevuld. Later kunnen aan de hand van deze kenmerken de paren evenwichtig worden samengesteld.  Maar alleen indien deze lijsten in alle eerlijkheid zijn opgesteld zal deze methode resultaat geven. 

http://guidowo100.googlepages.com/Kenmerkenkweekvogel-invulformulier.pdf

6.    Heb ik de kenmerken van mijn vogels goed genoteerd? 

Indien je tijdens de selectie van je kweekvogels het in vorig punt besproken lijstje onmiddellijk invult bezit u voor later een schat aan informatie. Het nut hiervan zal blijken tijdens het zoeken naar geschikte partners. Deels kan U dit aan de hand van deze lijst zonder dat er vogels aan te pas hoeven te komen. Uiteraard moet na het zogenaamd koppelen op papier de praktijk U volledige tevredenheid geven. Denk aan punt 4. betreft compensatie. Voor de eindbeoordeling plaats u het mogelijke koppel samen in bv een T.T. kooi. Bekijk het stelletje kritisch en vergewis U ervan of de partners mekaar aanvullen. Maak nog vlug een overweging of dit stel wel de moeite waard is om tijdens de kweekperiode al je tijd in te stoppen. 

7.    Wat zijn de tekortkomingen van mijn stam vogels? 

Iets of wat kweker kan deze vraag spontaan beantwoorden. Meestal zijn er bepaalde factoren die terugkerend ergernis veroorzaken bij de kweker. Punt is om deze zwakheden te herkennen en erkennen. Daaraan moet veel aandacht worden geschonken tijdens het koppelen. Enkel met extra zorg voor de gebreken, zwakheden, tekortkomingen of hoe je het noemen wil kan de kwaliteit van je stam vogels verbeteren. Je zal die gewoon weg in de meest mogelijke mate dienen te bannen. Beslist niet door toegevingen te doen aan de kwaliteiten van je vogels! Denk daaraan. 

8.    Wat zijn de goede eigenschappen van mijn stam vogels? 

Het antwoord op deze vraag zal men meestal wat moeilijker vinden. Vooral omdat nuchtere kwekers deze onmiddellijk beantwoorden met een nieuwe vraag. Zijn de goede eigenschappen van mijn vogels wel goed genoeg? Niks is eigenlijk ooit goed genoeg. Dat mogen we, willen we bescheiden blijven, altijd wel stellen. Dusver is dit een goede beredenering. Aangenomen dat we de pluspunten wel degelijk kennen is het de hoofdzaak om ze minsten te behouden. Mogelijk zelf nog verbeteren. We bereiken dit weerom zonder toegevingen hierop te doen bij het samenstellen van onze kweekkoppels. Neem gerust de lijst met genoteerde kenmerken ter hand. Bestudeer deze analytisch en gebruik geen vogels die de veel voorkomende pluspunten ontberen. Op deze mannier doe je ongetwijfeld een stap in de goede richting van succes.

9.    Is er na de selectie nog voldoende materiaal om daarmee betere resultaten te bereiken? 

Na een doorgedreven selectie zal snel blijken of dit het geval is. Treffen we tussen de uitgezochte kweekvogels een teveel aan van zwakheden dan zit het fout. Is het andersom dan moeten we verder analyseren wat aan potentieel is overgebleven. Heel waarschijnlijk halen niet voldoende kweekvogels het predikaat uitmuntend. Indien we dus eerlijk zijn met onszelf blijven de keuze, minder kweekkoppels opzetten of beter geschikte vogels aanschaffen. Aan U om te beslissen! 

10.Welke prioritaire kwaliteiten moeten vogels die ik wil aanschaffen vooral bezitten? 

Het antwoord zal voor elke kweker anders zijn. Maar indien het bestand grondig en kritisch bestudeerd is komen ongetwijfeld bepaalde zaken aan het licht. Waar u als kweker de hoofdprioriteit wil leggen laat ik aan uzelf over. Zelfs een lijstje opsommen van mogelijk in aanmerking te nemen punten zou te bekrompen zijn. Ik wil wel aanbevelen om vogels aan te schaffen bij kwekers die reeds jaren een stam vogels bezitten van enig niveau. Maak vooraf een afspraak en deel hem/haar je eisen in verband met bepaalde eigenschappen mee. Normaal gesproken verwacht ik van U dat, je de kennis bezit om op te merken dat die bepaalde kweker, inderdaad vogels heeft met die bewuste kwaliteiten. Mocht dit niet het geval zijn, heb vertrouwen in de gecontacteerde liefhebber en leg hem precies uit wat U wil. Hij zal u in de meeste gevallen eerlijk trachten te helpen. 

Wellicht heeft u met dit duwtje in de goede richting binnen enkele seizoenen beter resultaat. Het moet merkbaar zijn aan je vogels! Veel plezier bij het koppelen van je vogels en succes met de daaropvolgende kweek.

11:33 Gepost door Mvg, het bestuur. in Ingezonden | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vogels, koppelen, vragen vooraf |  Facebook |