19-11-07

Succesvolle kweek met hoppen

Succesvolle kweek met hoppen

De hop is zonder twijfel één van de meest tot de verbeelding sprekende Europese vogels. Zijn prachtig verenkleed, zijn lange snavel en de opvallende kuif doen eerder een exotische afkomst vermoeden.Enkele jaren geleden konden we de eerste kweekverslagen lezen in buitenlandse vakbladen. Maar ook in Vlaanderen worden er nu hoppen gekweekt. Om één en ander te verduidelijken waren we recent te gast bij Stef Bosch uit Vlimmeren. Al vanaf hij kon lopen was Stef door de bekende vogelmicrobe gebeten. Via parkieten, kanaries, exoten, konijnen, fazanten, ….. belandde hij bij de Europese vogels. Andere vogels bezit hij nu niet meer. Vooral de uitdaging om moeilijke of nog niet gekweekte vogels te kweken is voor hem een drijfveer. Niets is dan te veel.De tentoonstellers onder ons kennen Stef ook als de laureaat van het Nationaal WEV Criterium 2006. Stef tracht op de tentoonstellingen ook “nieuwe” vogels te brengen. Zodoende wordt het voor de liefhebbers nog interessanter om onze vogelshows te bezoeken. In de zomer van 2006 kon Stef bij een bevriend kweker 4 jonge hoppen aanschaffen. Die had een drietal koppels met jongen, maar slechts 1 pop die voederde. Door zijn jarenlange ervaring met handopfok, vooral mussen, kwamen  de jonge hoppen bij Stef terecht. De vogels waren ongeveer 10 dagen oud en uit verschillende nesten gehaald. Ze werden onmiddellijk endescopisch gesekst. Het bleken 3 mannen en één pop.

Jonge hoppen - Stef Bosch

De handopfok van de 4 jonge hoppen verliep aanvankelijk zonder problemen. Er werden vooral hondekorrels en wasmotlarven gebruikt. Door de hittegolf in juli 2006 raakten de jonge hopjes echter uitgedroogd. Eén jong mannetje gaf zelfs de geest. De overige drie jongen werden op het nippertje gered door ze een beetje water op te spuiten in de bek. Uiteindelijk groeiden zo mooi op. Eén man werd gereserveerd voor de tentoonstellingen.

 

De kweekvolière

Het resterende koppel werd vanaf september 2006 samen in een kweekvolière geplaatst zonder medebewoners.De volière is 4m x 2m meer groot, 2m20 hoog en volledig overdekt met plastic platen. Toch kunnen de vogels ’s avonds nog genieten van een zonnebad. Er wordt niet verwarmd in de winterperiode.

Naast een fluweelboompje is er een rechtstaande boomstronk van ongeveer 1 meter hoogte ingegraven. Er zijn diverse zitstokken voorzien, maar de vogels zitten liever op de planken die bevestigd zijn op de nestblokken.


Voliére Hoppen - Stef Bosch

Op de bodem is een dunne laag gele zandgrond aangebracht. De hoppen vertoeven veel op de grond, nemen er regelmatig een uitgebreid zandbad en zoeken met hun bek in de grond naar voedsel. Hun favoriete plaats is een vochtige vlek op de bodem, veroorzaakt door insijpelend regenwater. De bekken verdwijnen soms tot 10 centimeter in de grond op zoek naar insecten.

Voorbereiding van de kweek

 

Als voeding krijgen de vogels het ganse jaar levende meelwormen à volonté ter beschikking. Dit leidt niet tot verstoppingen of andere gezondheidsproblemen. 

Vooraleer de meelwormen in de voederbak belanden worden ze eerst geprepareerd. Na aankoop in de dierenspeciaalzaak krijgen ze gedurende een drietal dagen een wisselende mengeling van fruit, netels, sla, komkommer, wortelen, droge kattekorrels, Orlux fruitmix, beokorrels, ….. Daarna worden de wormen goed gezeefd om alle onzuiverheden te verwijderen. Eén liter van deze gezeefde meelwormen wordt vermengd met een koffielepel spirulina en een koffielepel Carnizoo.  Even opschudden in een bokaal en de wormen kunnen gevoederd worden. Carnizoo is een product van producent Kaiser-Brink dat over het vlees van roofdieren wordt gestrooid in dierentuinen. Het product is niet in België verkrijgbaar, wel in Nederland.Soms wordt een meelworm niet geschikt geacht door de hoppen en weggegooid. Na een nieuwe inspectie enkele uren later wordt de meelworm vaak wel gegeten.Meelwormen is praktisch voor 100 % het hoofdvoedsel van de hoppen. Om toch voor afwisseling in het voedingspatroon te zorgen worden gedurende 1 dag per week de meelwormen verwijderd. De hoppen krijgen dan een mengeling van diverse diepvriesinsecten zoals pinkies, krekels en wasmot larven. Deze worden aangeboden in een schaaltje met een beetje water. Alle insecten liggen dan net onder water. Twee maal per jaar, in het najaar en in het voorjaar, krijgen de hoppen een ontwormings kuur gedurende 7 dagen.

De kweek: eerste ronde

Zoals eerder vermeld zaten de vogels reeds vanaf september 2006 samen in de kweekvolière. De broedblokken waren toen ook al aangebracht. Ze werden door de vogels dan ook gretig gebruikt als slaapplaats.

Vroeg in het voorjaar, eind februari, startte de man met zijn balts. Zijn kenmerkende roep was van dan af aan hoorbaar van ver, maar zeker niet storend. De man lokte zijn pop al roepend naar het door hem gekozen broedblok. Hierbij zette hij de kuif op en liet de vleugels afhangen.


Half maart had de pop zich laten verleiden en kwam daarna niet meer uit het blok. Als de pop uit het blok werdt gehaald vloog ze er onmiddelijk terug in. Het gekozen blok is een typisch, vierkant parkietenblok van 40c cm hoog met een basis van 20 x 20 cm. De bodem daarvan is een beetje uitgehold. Het blok, aangebracht op een hoogte van 1m 60 en is bovenaan voorzien van een plank. Deze plank is de vaste uitkijkpost van de man.

Diverse nestmaterialen werden aangeboden, maar niet gebruikt. Zelf aangebrachte houtkrullen en zaagsel werdt door de hoppen verwijderd.


Nadat de pop een tiental dagen constant in het nest verbleef werdt het eerste ei gelegd. Elke dag kwam er één ei bij tot een volledig legsel van 6 crèmekleurige eieren.
Hop op nest  - Stef Bosch

Bij een nestcontrole trachtte de pop de indringer, in dit geval de kweker, af te schrikken. Ze deed dat door te “blazen” en een prikkelende muskusgeur af te scheiden uit haar sterk ontwikkelde stuitklier. Na deze controle broedde ze ongestoord verder.De 6 eieren bleken allemaal bevrucht. Ondanks het feit dat de pop het nestblok niet verlaten had was het broedproces pas gestart na het leggen van het tweede ei. Na 16 dagen broeden werden de eerste twee jongen geboren. De andere jongen volgden met telkens één dag tussenpauze. Onmiddellijk na de geboorte zijn de jongen voorzien van een lange, witte dons.

Voor de voeding van de zes jongen werden naast de levende meelwormen ook constant diepvriesinsecten in een bodempje water aangeboden. De voorkeur van de vogels gaat naar de diepvries wasmot larven, daarna diepvrieskrekels, levende meelwormen en als laatste de diepvries pinkies. Buffalo wormen bleven onaangeroerd. Elke avond werdt de voedertafel ververst. De restanten vonden hun weg wel naar de lijsters.

Als aanvulling werden er sporadisch en wanneer in voorraad rupsen, diverse torren, meikevers, engerlingen,.....verschaft. Dit voer, rijk aan dierlijke eiwitten accepteerden de oudervogels steeds dankbaar. Opvallend was ook dat wespen gretig werden gevoederd. De wespen werden gefokt op fruitafval, vooral van zoete kersen. De oudervogels namen de wespen in de bek, schudden het achterste gedeelte van de wesp af en voerden enkel het voorste gedeelte ervan.

Ook meelwormlarven en meelwormtorren verdwenen in de jonge hoppekelen.

Zodoende groeiden de jongen erg snel. Al na 4 dagen moesten de jongen geringd worden. Reeds na 5 dagen verschenen de eerste pluimen. Hop met jongen - Stef Bosch
Ondanks het leeftijdsverschil kwamen de jongste vogels nooit in de problemen. Opvallend was dat de jongen steeds in een stervorm in het nest lagen met de bekken naar het midden gericht.Op een ouderdom van 20 dagen vlogen de jongen reeds uit. De vlieglessen duurden niet lang. Al na enkele dagen vliegen ze bijna zo vlot als de oudervogels. Van een jeugdkleed is er bij de hop geen sprake. Zij dragen onmiddellijk hetzelfde verenpak als de ouders. Twee weken na het uitvliegen zijn de jongen en de oudervogels nog zeer moeilijk te onderscheiden. Er is amper verschil in kleur en grootte. De jongen zijn ook in een veel betere conditie dan hun ouders op dezelfde leeftijd, maar dan grootgebracht d.m.v. hand opfok.Al vlug hebben de jongen de weg naar de diverse nestbakken gevonden. Ze brengen dan ook steeds de nacht door verspreid over de 3 blokken.De typische bek groeit pas in een latere fase volledig uit. Bij de geboorte hebben de jongen een korte bek. Bij het uitvliegen is de bek 2 cm lang. Nog eens 2 weken later is de bek reeds 5 cm lang. De bekken zullen pas volledig volgroeid zijn op een ouderdom van 1 jaar.

Tweede ronde

Wanneer de jongen een tweetal weken zijn uitgevlogen maakt de man reeds plannen voor en nieuwe gezinsuitbreiding. Hij heeft een andere nestblok gekozen en lokt de pop met zijn typische lokroep in dat ander blok. Na enkele dagen is de pop hiermee akkoord en blijft opnieuw in dit uitverkoren nestblok. Al snel volgt het eerste ei. De zes jongen van de eerste ronde vormen nu wel een probleem. Zij slapen in de nestblokken en storen daarbij hun moeder. De jongen zijn nog nu 30 à 35 dagen oud en kunnen nog maar net zelfstandig eten. Met een bang hartje worden de jongen uit de volière gehaald maar gelukkig groeien zij verder voorspoedig op.De oudervogels kunnen zich nu ongestoord aan de tweede kweekronde wijden.Als nestblok wordt er nu gekozen voor langwerpige blok met een hoogte van 25 cm en een bodem van 25 x 50 cm met een laag tussenschot in het midden.Ditmaal worden er 5 eieren gelegd, waarbij de pop opnieuw begint te broeden vanaf het tweede ei. Nu laten de vogels de gemalen boomschors wel op de nestbodem liggen. Vier van de vijf eieren zijn bevrucht. Drie jongen worden geboren. Het vierde ei is gekipt, maar het jong geraakt niet uit het ei en sterft. De drie jongen groeien vlotjes op volgens hetzelfde stramien als de eerste ronde.Door het ruimer bodemoppervlak van het in gebruik genomen nestblok vertoeft de man nu veel bij de pop. Vermoedelijk is dit niet zo positief omdat de pop dan heel wat minder rust heeft op het nest. Voor het kweekseizoen 2008 zullen dan ook enkel de nestblokken van de eerste ronde gebruikt worden. Toen zat de man nooit in het blok omdat hij er simpelweg niet bij kon. 

Hop met jongen in nest - Stef Bosch

 

Derde ronde

Eind juli beginnen de oudervogels nog aan een derde kweekronde. Ze kiezen hierbij opnieuw voor de langwerpige nestblok van de tweede ronde. Het is al duidelijk dat de broedconditie van beide vogels veel minder is nu. De man is veel rustiger geworden en de pop legt slechts 3 eieren, waarvan er één veel kleiner is. Al na enkele dagen sneuvelt er een ei. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de man die zeer veel bij in het nest vertoefd. De man weghalen of apart in een kooi zetten zoals weleens gebeurt bij putters of goudvinken is geen optie. De pop stopt dan onmiddellijk met broeden.Na 5 dagen broeden is ook het laatste ei weg, wat meteen het einde betekent van het broedseizoen. Even later beginnen de beide vogels aan de rui.

Advies voor de liefhebbers.

 

-hoppen zijn zeer sterke, bijzondere vogels die de jiefhebbers veel plezier zullen schenken.

-laat bij het aanschaffen van hoppen de vogels seksen zodat men zeker een koppel heeft. De man is wel iets groter en mooier dan de pop, maar zeker is men pas met gesekste vogels.

- optimaal is een aarden bodem omdat de vogels zeer graag met hun bek in de bodem woelen, op zoek naar insecten. Zo hebben de vogels ook steeds hun bezigheid en zullen zich minder vervelen in de volière.

- indien toch een betonnen bodem, is een grote bak met aarde zeker aan te bevelen.- graszoden worden door de vogels erg geapprecieerd en volledig uit elkaar gewerkt. Er bestaat dan wel de kans op worminfecties.

- steeds een schaal met vers water aanbieden. De vogels drinken nooit, maar hebben zo toch de mogelijkheid om hun voedsel te bevochtigen. Zonder water kan immers geen enkel levend wezen overleven.

- niet trachten om af te stappen van het voederen van meelwormen en insecten. Indien men de vogels op paté of korrels tracht te zetten gaat dit volgens Stef zeker leiden tot conditieverlies. De hoppen zijn insecteneters en kunnen echt niet zonder.

- de volière droog en overdekt houden. Een vochtige bodem zal mooiere vogels opleveren door een groter en groter aanbod aan insecten, maar de kans op besmettingen van buitenaf is reëel.

- opgepast bij het ringen! Ook de jongen hebben een sterk ontwikkelde stuitklier die de typische, stinkende muskusgeur zal afgeven. Bij het in de hand nemen zullen de jongen een forse lading ontlasting wegspuiten in de richting van de verstoorder!

- ringen na 4 dagen. Na 5 dagen is het meestal al te laat. Opgepast met de zeer lange achterteen!

- ringen gebeurt het best met een J-ring i.p.v. een K-ring zoals voorgeschreven. De jongen hebben in het nest vrij vlezige poten, die later na het uitvliegen zullen verdunnen. Daardoor is de K-ring iets te groot.

 

Plannen voor het kweekseizoen 2008

Volgend jaar wordt er gekweekt met 2 onverwante koppels. Omdat het aantal eieren en de kwaliteit van de eieren verminderden per kweekronde zal getracht worden meer kalk te geven. Dit gaat gebeuren via de meelwormen, die ook zullen bestrooid worden met gemalen sepiaschelpen.Er zal een proef gedaan worden met rozenkevers als voedseldieren.Ook zal getracht worden meer wespelarven te geven. Voor verdere vragen, inlichtingen of advies kan je Stef contacteren via mail op het volgende adres: mailto:stefan.bosch@pandora.be  

thumb_IMAG0474
                                                                        Stef Bosch & Rudy Roefs

WEV - Antwerpen

Het bestuur van V.V.W. dankt de inzenders voor deze puike bijdrage

  

14:57 Gepost door Mvg, het bestuur. in Ingezonden | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

Zouden jullie mij een mail willen sturen, met daarin hoe duur een koppel hoppen is?

Met vriendelijke groet,

Jan Wuite

Gepost door: Jan Wuite | 06-01-12

Beste,

Neem daarvoor beter contact met:
mailto:stefan.bosch@pandora.be

Mvg.,
Guido

Gepost door: Guido Verswijvel | 06-01-12

Hallo Stef, hoe geef jij je hoppen medicijn voor wormen en dergelijke. De hoppen drinken nauwelijks dus medizijn die door het drinkwater moet is een probleem.
vrgr Freddy

Gepost door: Freddy van de Logt | 03-11-12

Goedemiddag,

zou graag willen weten of U Hop vogels te koop aanbiedt. zo ja, wat is de prijs van een Hop?
hoor graag van U,

Alvast bedankt!

Gepost door: Boulahrout | 22-02-13

Als grote fan van deze prachtige vogel heb ik mijn kinderen dezelfde hobby gegeven. Ze sparen allerlei veren van vogels en zouden hun collectie graag willen uitbreiden met de hop. Ik hoor graag van u of u wat losse veren heeft!

Gepost door: Stefan Rood | 29-06-14

Hallo,

Wat kost een koppel jonge hoppen ?
Heeft u er te koop ?

Ik ben ook imker, ik veronderstel dat ik ook bijen en bijenlarven kan voederen als afwisseling op het menu ?

Ik heb een niet-overdekte voliere van 3 x 7 x 2 m, volledig beplant met struiken en een 5 tal vogels, 1 kanarie, 1 spreeuw, 1 groenvink, 1 diamantduif, 1 roodborst.

mvg

JM Hamerlinck

Gepost door: Hamerlinck Jm | 24-10-14

Beste,

Neem daarvoor beter contact met:
mailto:stefan.bosch@pandora.be

Gepost door: Guido Verswijvel | 24-10-14

Ben op zoek naar een hop(man). Kunt u mij helpen?
Met dank.
Van camp

Gepost door: van camp | 13-02-15

Beste,

Neem daarvoor beter contact met:
mailto:stefan.bosch@pandora.be

Gepost door: Guido Verswijvel | 15-02-15

De commentaren zijn gesloten.