15-11-06

NIEUWSBRIEF VVW - 5 - 2006

Wommelgem, 14 NOVEMBER 2006

Beste vogelvrienden,

VETBOLLENAKTIE

De strooibiljetten voor t' Centrum zitten al in de bussen.

Dat werkje is opgeknapt door de bestuursleden. de secretaris heeft schoontjes geprofiteerd van een hernia situatie, lekker meegenomen!! Bovendien zit ik opgescheept met netelroos en gaat dit schrijven

tussen de krabbeurten door voor geen meter vooruit.

Dit zal ik allicht niet kunnen trekken tot de bustoer voor het LAAR!

DATA om te onthouden:

Maandag 27 november bussen van de omgeving van het LAAR.

Samenkomst om 19.30 uur aan " Den Klauwaert "

We gaan van deur tot deur met de koopwaar om onze kas te spekken op:

zaterdag 18 november   

verkoop vetbollen, Wommelgem - Centrum

zaterdag 02 december   

verkoop vetbollen, Wommelgem - Laar

Samenkomst telkens vanaf 9.30 uur op de kerkplaats.

pimpelmees op vetbol

Alle hulp is welkom, onder het moto vele handen maken het werk licht. Wij hopen op goed weer, dan is het aangenamer en blijven we droog!

Neem contact met een bestuurslid voor de meest recente informatie.

Koppelkeuring.

Onze jaarlijkse koppelkeuring gaat door op: 

Zondag 17 december 2006.

 

Plaats: ons lokaal Taverne De Klauwaert, Dasstraat 23 te Wommelgem.

Vanaf +/- 9.30 uur start de beoordeling van de aangeboden kweekkoppels.

We verwachten al onze leden met enkele door hen samengestelde kweekkoppels. Alleen op deze mannier kan het immers voor iedereen een leerrijke interessante voormiddag worden!koppel geel mozaïek

De organisatie van deze activiteit verloopt niet vlekkeloos, zelfs na speurwerk op het World Wide Web kon ik de oorzaak niet achterhalen waarom het me niet lukt, tot op de dag van vandaag, een Postuurkanarie keurmeester te strikken. Ook niet na vijf vruchteloze pogingen.  

Wat staat dan ondertussen wel vast? Wel, dhr. vandegaer theo, zal de meegebrachte voorbeeldkoppels becommentariëren met kennis van zaken. Hij is immers vakkundig opgeleid A.O.B. keurmeester en heeft jarenlange praktijkervaring. Reeds vanaf 1964 kweekt Theo kleurkanaries en is gespecialiseerd in EUMO en TOPAAS.

Indien er leden behoefte hebben aan keurders met andere disciplines bv. Exoten of parkieten neem je daarvoor best contact met het secret

ariaat. We zoeken dan onmiddellijk naar een oplossing. Iedereen is van harte welkom! Ook niet-leden vogelliefhebbers, vrienden en kennissen. Misschien is dit voor hen een aangename kennismaking met de mensen van onze club. Wie weet valt het zo goed mee en worden ze lid van

Voorkempense Vogelvrienden Wommelgem“!

Beste leden, maak gerust wat reclame voor deze activiteit en vergeet vooral zelf niet wat te komen opsteken!

Herinnering lidgeld voor 2007.

Wie nog geen lidgeld voor 2007 heeft betaald kan dat nog vlug doen. Graag voor 1 december want de lijst moet op tijd aan de A.O.B. gezonden worden. Beschouw dit als laatste oproep, wie te laat betaald krijgt vanaf januari 2007 ons maandblad " DE VOGELWERELD " niet meer toegezonden.

Betalen kan aan een bestuurslid of liever stort gewoon op rekening van V.V.W. nr.: 833-3171848-12 met mededeling: uw naam - lidgeld 2007 met of zonder boekje.

Lidgeld met boekje       20,00 euro

Lidgeld zonder boekje 12,50 euro 

 

Clubnieuws.

VERSLAG 26ste VOGEL - TENTOONSTELLING - 2006.

De opbouw verliep haast vlekkeloos wat uiteraard de verdienste was van een schare geroutineerde medewerkers. Hierbij nogmaals bedankt voor de bereidwillige inzet. Minder positief, maar het is een algemene trend, we ontsnapten niet aan de dalende populariteit van onze hobby. In het merendeel van de ons omringende gemeenten zien we dat bevestigd worden. Laat ons hopen dat dit maar tijdelijk was. Denk aan het gezegde, 7 magere en 7 vette jaren. Niet dat die magere periode zo lang hoeft te duren natuurlijk!

 

Een lichte achteruitgang werd genoteerd voor wat zowel het aantal vogels als het aantal deelnemende liefhebbers betrof.

Aantal deelnemers:      40

Totaal aantal vogels:  754

Een sterke achteruitgang noteerden we bij de postuurkanaries. Er werd verondersteld dat de oorzaak kon gezocht worden in de afwezigheid van enkele gespecialiseerde liefhebbers van deze vogels.De top zes van ons algemeen klassement: 
Liekens J.460 pnt.92-92-92-92-92-92-92-92-91-91
Van Assche Luc  460 pnt.92-92-92-92-92-92-91-91-91-91
Geluykens Roger460 pnt.92-92-92-92-92-91-91-91-91-91
Lenaerts Freddy459 pnt.92-92-92-92-91-91-91-91-90-90
Valentijn Wouter459 pnt.92-92-92-92-91-91-91-91-90-90
Smits Ludo458 pnt.92-92-92-91-91-91-91-91-91-90
Resultaten die gezien mogen worden. Het kan niet anders of deze liefhebbers zijn gedreven bezig met hun hobby. Hoed af!! Reeds meerdere jaren stellen we vast dat het aantal bezoekers daalt. Dat was dit jaar niet anders, wie heeft de gouden tip om daaraan wat te doen? Toch verwachten we de financiële rekening af te sluiten met een kleine winst. Dat is dus wel positief!

Alle materialen zijn veilig opgeborgen en zolang geen externe factoren de bovenhand halen zijn we zinnens er het volgend jaar weerom een lap op te geven. Op naar nummer 27 wat ons betreft! 
  • Wie breekt mee zijn brains over mogelijk op til zijnde reeks aanpassingen? Voorstellen kunnen steeds aan de bestuursleden worden overhandigd, ze worden besproken op de bestuursvergaderingen.
  • Op de laatste bestuursvergadering vroegen we ons af of het aanbod van hieronder niks voor onze leden is:
Een verrassende personeelsuitstap of een gezellig avondje uit met familie of vrienden? Bokrijk by night-"Dwaallichtjes" is een ideaal evenement om de groepsbanden aan te halen. Bokrijk by night vanaf 14 oktober 2006 t.e.m. 17 december 2006 en vanaf 20 januari 2007 t.e.m. 18 maart 2007.
Formules voor groepen, verenigingen of bedrijven:
- Nocturne + Bokrijker-borrel
€ 25,00 p.p.
€ 40,00 p.p.
Personen die belangstelling hebben kunnen dat melden aan het secretariaat. We bespreken dan aan de hand van de binnengekomen info of we al dan niet wat kunnen organiseren. Voor alle verdere inlichtingen kan je daar ook terecht of gebruik deze link  http://www.bokrijkbynight.be/
 

·        We kunnen allerlei informatie in verband met onze hobby of andere leuke weetjes gebruiken. Wie stuurt wat info aan het secretariaat voor de nieuwsbrief en de blog? Bijvoorbeeld een kweekverslag van afgelopen seizoen of iets dergelijks, al dan niet geïllustreerd met enkele foto’s.

 Wist u dat, ·        We er een nieuw lid bij hebben? Dhr. Kesters François, kweker van voornamelijk lipochroom witte kanaries heeft zich aangesloten bij onze vereniging. We hopen alvast François op een van de eerstkomende activiteiten te mogen verwelkomen.  

·        Wanneer u aanbelt bij Werenfried Verswijvel in Wijnegem je geconfronteerd word met een andere bewoner? Kijk voor de juiste gegevens naar “ contact adressen van het dynamisch bestuur “ voor zijn nieuwe verblijfplaats.

 ·      De verzorging van je vogels tijdens de nakende winterperiode van doorslaggevend belang is voor het welslagen van volgend kweekseizoen?

WINTER - De rustperiode van onze vogels?

 

Denk er even aan de komende periode dat vogels een lichaamstemperatuur hebben van ongeveer 40°c. wanneer het vriest, bijvoorbeeld -10°c. dan moeten de beestjes een temperatuurverschil overbruggen van 50°c. bovendien werkt het metabolisme van vogels uiterst snel wat hen dit niet vergemakkelijkt. Dus is bijvoorbeeld een aangepaste voeding noodzakelijk.

Ok..., toegegeven de meeste van onze cultuurvogels worden niet snel aan extreme vries temperaturen blootgesteld omdat ze meestal min of meer vorstvrij worden gehuisvest. Maar zelf dan nog kan geopteerd worden voor calorierijk voedsel. Zorg er ook voor dat je vogels voldoende vocht kunnen opnemen. Je moet er dus op letten dat het drinkwater lang genoeg onbevroren beschikbaar is. Dit belet het vroegtijdig verbruik door het vogellichaam van de opgeslagen vetreserve. Vetreserve die het lichaam aanmaakte om de hele winter periode te overbruggen. Hygiëne is altijd belangrijk dus ook tijdens de koude wintermaanden.  Overbevolking is funest en moet worden vermeden. Veelal is het de boosdoener bij uitstek om je kolonie te verzwakken.  Twee maal per week eivoer verrijkt met tarwekiemolie en een voedingssupplement moet de weerstand op peil houden. Zorg dat het aangeboden eivoer ten allerlaatste ’s middags is verrobbert. Hierdoor verplicht je je vogels ’s namiddags tot het eten van zaden die minder vlug verteren dan het eivoer. Vogels bezitten een metabolisme dat snel werkt, denk daar altijd aan. Je vogels verdienen tijdens de kortste winterdagen de meeste aandacht. Dat is namelijk juist de moeilijkste periode van het jaar voor hen, de kweker moet zonder op een inspanning te kijken hen daar feilloos doorheen loodsen. Alleen goed verzorgde, droog en luchtig gehuisveste vogels komen gezond de winter door en zullen je inzet belonen tijdens de kweek.  Ooo ja, vergeet niet dat dit jaargetijde de rustperiode betekent voor onze vogels dus beperkt het kunstlicht tot max. 9,00 uur per dag! 

·        De familie Verswijvel er een archief vogeltekstjes op na houdt? Hier een artikeltje:

Uit het archief van familie Verswijvel: DE OUDE DOOS

Vroeger kweken, soms wel! De afgelopen drie jaren zijn we telkens bewust niet te vroeg gestart met de kweek. Vooral om praktische redenen en meegenomen was de ervaring uit het verleden, beter wat later te beginnen dan te vroeg. Dit jaar starten we uitzonderlijk laat zodat zelfs de derde ronde niet werd aangevat. Het was ook niet prioritair wegens het succes van 1 en 2. Wat ons vorig jaar nog net lukte wordt nu echter problematisch. 

Vandaag 09/08/03, komen we tot de conclusie dat er nog teveel jongen niet klaar zullen zijn met de rui, om begin september (07/09/03) de jaarlijkse voorkeuring, door erkende A.O.B. keurmeesters, bij te wonen. Dit prachtige initiatief van onze club, Voorkempense Vogelvrienden Wommelgem (V.V.W.) is telkens weer de dag bij uitstek om wat op te steken. De gevoerde gesprekken, raadgevingen, discuties over de ter keuring gebrachte vogels zijn van het allerhoogste niveau en aan te raden aan ieder die nog wat wil bijleren. Kortom niet te missen!

Het is raadzaam vogels die er ter keuring aangeboden worden ongeveer +/- een drietal weken vooraf op te kooien. Maar hier wringt het schoentje, ik doe dit niet graag vooraleer deze toch zoveel mogelijk zijn in geruid. Enkele stoppels op de kop, wat de voorbode is van het einde van de rui, worden nog net getolereerd. Reeds jaren wordt bij ons in de ruiperiode alleen per uitzondering een vogel verplaatst. De achterliggende reden hiervoor moet duidelijk zijn. Elke onnodige bioritmische storing tijdens dit proces kan gevolgen hebben. In het verleden deed ik 3 jonge popjes van de hand, na langdurig aandringen door de toekomstige eigenaar, tegen mijn zin, media augustus. Het kweekseizoen daarop volgend  bleken ze waardeloos voor de kweek. Mijn zwager, die de ongeduldige nieuwe eigenaar was, stelde ik voor deze popjes te ruilen tegen drie andere die gans de ruiperiode en voorbereiding naar de kweek op ons hok doormaakten. Hieruit gelukte het hem om zonder problemen te kweken. Toeval of niet?

De teruggebrachte popjes gingen bij wijze van test het jaar daarop bij ons in de kweekbakjes en zowaar, er was niets mis mee!! Dit pleidooi om aan te tonen dat niet dikwijls genoeg kan gedrukt worden op de belangrijkheid van de rui. Al bij al, overwogen en beredeneerd is de beslissing gevallen. Opgekooid worden alleen vogels waarvan de rui ver genoeg gevorderd is. Exemplaren met enkel nog te verwaarlozen ruistoppels op de kop! Een snelle blik in de vluchten zegt me dat deze kanaries momenteel duidelijk in de minderheid zijn. De mogelijkheid bestaat dat, alles in acht genomen, er nog geen enkele kanarie de T.T. kooi waardig is op dit moment. Maar dat zien we volgend weekend wel, zaterdag en/of zondag, inenten tegen alom gevreesde kanariepokken gepaard aan de eerste selectie. Twee vliegen in een klap. Het allerslechtste scenario zou zijn lege T.T. kooien maar geen nood de eersten zullen de laatste zijn. De voorkeuring is zonder het aanbod van onze vogels interessant genoeg om niet te laten schieten. Bovendien opent onze club elk jaar het Belgische T.T. seizoen het laatste weekend van september met haar eigen show, reden te meer om ervoor te zorgen dat tegen die tijd een afvaardiging paraat is. Gelukkig valt het weekend dit jaar pas op 28 en 29/09, het was nog wel eens vroeger! Later geboren kanariejongen ruien gelukkig meestal wel wat sneller in dan vroeg geborenen. Toch dit jaar was het net dat kleine beetje over de schreef. Vandaar dat is besloten toch terug ongeveer twee weken vroeger te starten met de kweek. Kwestie van wat reserve in te bouwen. Hiermee rekening houdend, indien alles volgens plan verloopt, verwachten we volgende kweek de eerste eieren rond 15 maart 2004, wat nog altijd vrij laat is, hoorde ik nog wel eens ergens! Groetjes, GuidoV        Sportieve groeten,

Het bestuur.

 

 

 

 

21:54 Gepost door Mvg, het bestuur. in NIEUWSBRIEVEN | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.